Aanbevelingen betreft COVID-19

Contact met een positief COVID-19 persoon

Ik ben in contact geweest met een positief geteste persoon, wat moet ik doen?

Contact met een positief COVID-19 persoon
 • Isoleer uzelf van anderen en neem contact op met uw gezondheidscentrum
 • U moet een PCR doen
 • In 24-48 uur heeft u het resultaat:
  • POSITIEF: Isolatie 14 dagen en onderzoek van contacten
  • NEGATIEF: Isolatie 14 dagen

Waarom moet ik mezelf isoleren als ik negatief getest ben?

Nadat u contact heeft gehad, kunt u het virus ongeveer 14 dagen bij u dragen. Het kan zijn dat op het moment dat we het monster nemen, de PCR negatief zal zijn, maar het kan de dagen erna toch positief zijn en dan zou u besmettelijk zijn.

Wie wordt als nauw contact beschouwd?

 • Iedereen die zorg heeft verleend aan een positief getest persoon: gezondheids- of sociaal gezondheidspersoneel dat niet de gepaste beschermingsmaatregelen heeft toegepast, of familieleden of mensen die andersoortig lichamelijk contact hebben.
 • Iedereen die in de buurt van de positief geteste persoon is geweest, op een afstand van minder dan 2 meter (bijv. Samenwonenden, bezoekers) en langer dan 15 minuten.
 • Nauw contact in een vliegtuig, trein of ander langeafstandsvervoer (en waar toegang tot passagiersidentificatie mogelijk is) wordt beschouwd als elke persoon binnen een straal van twee zitplaatsen van een besmette persoon en ook de bemanning of gelijkwaardig personeel die in contact is geweest met de betreffende besmette persoon

De in aanmerking te nemen periode is vanaf 2 dagen vóór het begin van de symptomen van de besmette persoon tot het moment waarop de deze is geïsoleerd.

In asymptomatische gevallen bevestigd door PCR, zal contact gezocht worden vanaf 2 dagen voor de datum van diagnose.

Mensen die in de afgelopen 6 maanden al een door PCR bevestigde SARS-CoV-2-infectie hebben gehad, worden vrijgesteld van quarantaine.

Omgaan met nauwe contacten

 • Surveillance en quarantaine worden gedurende 14 dagen aangegeven na het laatste contact met een bevestigd geval.
 • PCR wordt aanbevolen voor nauwe contacten met als hoofddoel nieuwe positieve gevallen vroegtijdig op te sporen.
  • Als het resultaat van deze PCR negatief is, gaat de quarantaine door tot dag 14.
  • Om de duur van de quarantaine te verkorten, zou 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon een tweede PCR kunnen worden uitgevoerd en bij een negatief resultaat kan de quarantaine worden opgeschort.
 • In het geval van samenwonen en niet in staat zijn om de thuisisolatie van de besmette persoon in optimale omstandigheden te garanderen, duurt de quarantaine 14 dagen vanaf het einde van de thuisisolatie van de besmette persoon.
 • Het contact moet tijdens de quarantaine thuis blijven, bij voorkeur in een eenpersoonskamer, waarbij het verlaten van de kamer tot een minimum wordt beperkt, wat altijd zal gebeuren met een chirurgisch masker. Ook wordt u gevraagd om het contact met partners zoveel mogelijk te beperken. Het contact dient zich zo te organiseren dat er geen enkele buitenshuis activiteit noodzakelijk is tijdens de quarantaineperiode.
 • Mensen die buiten hun woonplaats zijn op het moment van hun identificatie als contactpersoon, mogen voor het einde van de quarantaine terugkeren naar hun woonplaats zolang:
  • de huisvesting in uw woonplaats de noodzakelijke voorwaarden garnadeert voor quarantaine,
  • de verplaatsing wordt uitgevoerd in een privé vervoermiddel,
  • naleving van alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor het omgaan met contacten en die tijdens de reis kunnen worden gegarandeerd
  • en de verplaatsing is aangegeven en goed gekeurd door de volksgezondheidsautoriteiten. Hiervoor is de ondertekening van een verantwoordelijkheidsverklaring noodzakelijk
 • U dient uw handen regelmatig te wassen (met water en zeep of hydro-alcoholische oplossingen), vooral na hoesten, niezen en het aanraken of hanteren van zakdoekjes of andere mogelijk besmette oppervlakken.
 • Dient gedurende de hele follow-upperiode traceerbaar zijn.
 • Alle contacten moeten het gebruik van koortswerende middelen zonder medisch toezicht tijdens de bewakingsperiode vermijden om maskering en vertraging van de opsporing van koorts te voorkomen.
 • Als de contactpersoon verdachte symptomen vertoont op het moment van identificatie, wordt dit behandeld op de manier die is vastgesteld voor verdachte gevallen. Evenzo, als tijdens de follow-up het contact symptomen ontwikkelt, zal het als een verdacht geval worden beschouwd, moet deze zich onmiddellijk zichzelf isoleren in de woonplaats en dringend contact opnemen met de verantwoordelijke persoon die hiervoor is aangesteld voor de follow-up of bij 112/061 aangeeft dat dit een contactpersoon is van een persoon met coronavirus.
 • Als een PCR die op de contacten werd uitgevoerd positief zou zijn, zou het contact als een bevestigd geval worden beschouwd, waarbij dez onmiddellijke zelfisolatie uitvoert in de woonplaats of daar waar de gezondheidsautoriteiten bevestigen. Bovendien moet de identificatie van zijn of haar naaste contacten worden uitgevoerd.

Als het contact asymptomatisch blijft aan het einde van de quarantaineperiode, kan hij of zij zoals gewoonlijk terugkeren naar de routine. In het geval dat de maatregelen die zijn vastgelegd voor de opvolging van een contact hem of haar onmogelijk maken om het werk voort te zetten, dient via de vastgelegde procedure in het reglement, deze onvoorziene gebeurtenis mee te delen aan de onderneming of haar preventiedienst.

24 uur per dag spoedeisende medische hulp

24 uur per dag spoedeisende medische hulp
977 35 12 12

Nationale en internationale verzekeraars

 
 
 

Partners en medewerkers

 

We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om de browse-ervaring
te verbeteren en u interessante inhoud te bieden door uw surfgedrag te analyseren.
Als u doorgaat met browsen, gaan we ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt de
configuratie wijzigen of meer informatie krijgen in onze cookiebeleid.

ACEPTAR

SARS-CoV2 (COVID-19) TESTS beschikbaar

SARS CoV2 snelle antigeentest (hoge gevoeligheid en specificiteit)

Uitgevoerd door het nemen van een nasofaryngeaal monster met behulp van een fijn wattenstaafje met resultaat in 15 minuten. Detecteert de aanwezigheid van het virus. Geschikt bij symptomatische personen en screening van positieve contact personen. PVP: € 35,00. Wij leveren gecertificeerde resultaten.

Test PCR (rRT-PCR)

Afnemen van nasofaryngeale monsters voor de bepaling van PCR in het laboratorium. Resultaten binnen 24-48 uur.Diverse modaliteiten:

 • Normale PCR: resultaat binnen 24 uur.
 • Express PCR: resultaat in een paar uur.

De fast-track- en express PCR zijn in prijs verhoogd.

Vraag om het resultaat in het Engels indien u wilt!

Snelle kwalitatieve test voor Covid-19 IgG- en IgM-antilichamen

Bepaling in 12 minuten van de antistoffen (afweer) die het lichaam aanmaakt na een infectie met COVID-19. Test wordt gedaan met een klein prikje in de vinger.

U kunt een afspraak maken door te bellen naar 0034 977 35 12 12 of via contactformulier voor deze website.

Zoals altijd staan ​​wij tot uw beschikking.Graag tot ziens. We herinneren u vriendelijk aan de verplichting om een mond​​masker te dragen en zich te houden aan de minimale afstand.

Global Medical Care